Ďakujeme všetkým uvedeným sponzorom za spoluprácu na propagácií a financovaní cyklistického podujatia.

MEZ